ul. Grochowska 26
60-277 Poznań
telefon (61) 8674195, 8620008
fax (61) 8675928
www.mikrobest.pl
info@mikrobest.pl
Główna  przekaźniki czasowe zegary sterujące 
REV-303
Wielofunkcyjny zegar programowalny REV-303

Zegar REV-303 jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania odbiornikami w zależności od czasu rzeczywistego bez konieczności ciągłej obsługi przy minimalnych kosztach i maksymalnej oszczêdnooeci energii elektrycznej. 
Zegar REV-303 może być używany do włączenia ogrzewania, pomp, wentylatorów, dzwonków szkolnych, ooewietlenia ulicznego, oświetlenia elewacji budynków (przyległych terytoriów, parkingów i innych obiektów). 
W zegarze REV-303 automatycznie obliczany jest czas wschodu i zachodu słońa na podstawie wprowadzonych współrzędnych i czasu bieżącego, co pozwala sterować oświetleniem bez stosowania czujników zewnętrznych.


Formularz zamówienia

sklep.mikrobest.pl

_______________________

_______________________


Mikrobest