ul. Grochowska 26
60-277 Poznań
telefon (61) 8674195, 8620008
fax (61) 8675928
www.mikrobest.pl
info@mikrobest.pl
Główna  NOVATEK automatyka 
Porcjowanie
1 2 3 4 5 >>>
NOVATEK
Novatek-Electro


Firma Novatek-Electro specjalizuje się w projektowaniu i produkcji programowalnych urządzeń mikroprocesorowych, czyli tak zwanych inteligentnych systemów mikroprocesorowych, szczególnie do zastosowań specjalistycznych. Technologia mikroprocesorowa wykorzystywana jest do tworzenia nowoczesnej aparatury łączeniowej i zabezpieczającej, przyrządów pomiarowo-kontrolnych, urządzeń przekaźnikowych i systemów automatyki.KATALOG FIRMY NOVATEK (pdf)


RNPP-311M
Przekaźnik napięciowy RNPP-311M

Służy do zabezpieczenia trójfazowej instalacji elektrycznej przed skutkami awarii sieci elektrycznej, takich jak:
• przekroczenie dopuszczalnych progów wartości skutecznej napięcia; 
• nieprawidłowa kolejność faz i załączenie dwóch faz jednocześnie;  
• zakłócenie obecności wszystkich faz i asymetria napięcia sieciowego.
Przekaźnik kontroluje podstawowe parametry sieci elektrycznej i w przypadku ich odchylenia odłącza obciążenie.
Diody LED na panelu przednim sygnalizują:
• obecność napięcia w sieci; 
• stan obciążenia (on/off); 
• rodzaj powstałej awarii.
Za pomocą potencjometrów regulacyjnych użytkownik może dokonać ustawień:
• progu minimalnej/maksymalnej dopuszczalnej wartości napięcia (w procentach napięcia znamionowego); 
• opóźnienia czasu załączenia obciążenia po przywróceniu właściwych parametrów sieci. 
• czasu odłączenia obciążenia w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii napięcia sieciowego.
Za pomocą przełączników na panelu przednim użytkownik może wybrać typ kontrolowanej sieci 380/400 V oraz włączyć lub wyłączyć kontrolę parametrów sieci, takich jak:
• kolejność i wystąpienie zwarcia międzyfazowego 
• obecność wszystkich faz i symetria napięcia sieciowego; 
• spadek napięcia; 
• wzrost napięcia;

Odpowiednie kombinacje położenia przełączników umożliwiają pracę przekaźnika RNPP-311M w różnych trybach, takich jak:
• tryb pełnej kontroli napięcia sieci; 
• tryb kontroli minimalnego/maksymalnego napięcia; 
• tryb kontroli minimalnego napięcia; 
• tryb kontroli maksymalnego napięcia; 
• tryb kontroli obecności faz; 
• tryb kontroli nieprawidłowej kolejności izwarcia międzyfazowego ;
• tryb kontroli asymetrii faz oraz inne tryby.
Kontrola obecności faz utrzymuje się we wszystkich położeniach przełączników, miedzy innymi, gdy znajdują się w położeniu OFF. 
Przewidziana możliwość podłączenia zasilania  zewnętrznego24V (na indywidualne zamówienie).

karta katalogowa (pdf)


Formularz zamówienia

sklep.mikrobest.pl

_______________________

_______________________


Mikrobest