ul. Grochowska 26
60-277 Poznań
telefon (61) 8674195, 8620008
fax (61) 8675928
www.mikrobest.pl
info@mikrobest.pl
Główna  przekaźniki bezpieczeństwa 
Przekaźniki bezpieczeństwa Wieland

SNO 4003 K

Urządzenie podstawowe do sterowania
jednokanałowego wyłącznika

bezpieczeństwa lub drzwi bezpieczeństwa

• kategoria stopu 0 według EN 60204-1
• zastosowanie do kategorii 2 według EN 954-1
• kategoria urządzenia: 4 według EN 954-1
• start manualny lub automatyczny
• 3 tory aktywujące, 1 tor sygnalizacyjny
• obwód sprzężenia zwrotnego do nadzoru zewnętrznych styczników

karta katalogowaSNO 4062 K

Urządzenie bazowe do nadzoru jedno-,
lub dwukanałowych wyłączników
bezpieczeństwa, drzwi bezpieczeństwa,
mat bezpieczeństwa
i barier świetlnych

• kategoria stopu 0 według EN 60204-1
• zastoswanie do kategorii 4 według EN 954-1
• kategoria bezpieczeństwa urządzenia: 4 według EN 954-1
• nadzór przycisku reset
• sterowanie jedno- lub dwukanałowe
• badanie ciągłości połączeń
• 2 tory aktywujące, 1 tor sygnalizacyjny

karta katalogowaSNO 2004 K

Przekaźnik bezpieczeństwa: Stop awaryjny /
drzwi bezpieczeństwa
Podstawowe urządzenie do kontroli przycisku
awaryjnego

• Kategoria Stopu 0 według EN 60204-1
• Kategoria bezpieczeństwa 2 według EN 954-1
• Jedno lub dwukanałowe połączenie
• 2 NO wyjścia bezzwłoczne
• monitorowanie (EDM)
• Kompaktowa obudowa

karta katalogowaSNO 4063 K

Urządzenie bazowe do nazdoru jedno-
i dwukanałowego wyłączników
bezpieczeństwa, drzwi bezpieczeństwa,
mat bezpieczeństwa i osłon bezpieczeństwa

• kategoria stopu 0 według EN 60204-1
• zastoswanie do kategorii 4 według EN 954-1
• kategoria bezpieczeństwa urządznie: 4 według EN 954-1
• start manualny lub automatyczny
• sterowanie jedno lub dwukanałowe
• badanie ciągłości połączeń
• 3 tory aktywujące (zwierne, wymuszane), sprzężenie zwrotne do nadzoru
zewnętrznych styczników
• reset napięcia zasilającego przy SNO 4063KR (bez blokady startu)

karta katalogowaSNT 4M63 K

Urządzenie bazowe do nadzoru
dwukanałowego wyłącznika bezpieczeństwa,
drzwi bezpieczeństwa i ustawienia zaworów

• kategoria stopu 0 według EN 60204-1
• zastosowanie do kategorii 4 według EN 954-1
• urządzenie kategorii: 4 według EN 954-1
• start manualny lub automatyczny
• badanie ciągłości połączeń
• 3 tory aktywujące (zwierne, o prowadzeniu wymuszonym)
• obwód sprzężenia zwrotnego do nadzoru zewnętrznych styczników
• zasialnie przycisku reset przez SNT 4M63KR (bez blokady startu)
• nadzór nad zwiernymi/rozwiernymi lub zwiernymi/zwiernymi obwodami
bezpieczeństwa
• nadzór wyłączników bezpieczeństwa zgodnie z DIN EN 60947-5-3

karta katalogowaSNV 4063 KL

Jednostka bazowa do zastosowania z jedno-
lub dwukanałowymi wyłącznikami bezpieczeństwa
i drzwiami bezpieczeństwa

• kategoria stopu 0/1 według EN 60204-1
• zastosowanie do kategorii 4/3 według EN 954-1
• kategoria bezpieczeństwa:
4 (styki bezzwłoczne)/3 (styki zwłoczne) według EN 954-1
• opóźnienie wyłączenia ustawiana od 0,15 do 3 s lub od 1,5 do 30 s
• sterowanie przez styki lub półprzewodniki
• kontrola przycisku reset, badanie ciągłosci połączeń,
nadzór czasu synchronizacji
• 3 tory aktywujące (2 bezzwłoczne, 1 opóźnienie wyłączenia)

karta katalogowaSNZ 4052 K

Urządzenie do wykorzystania przy
wyłącznikach dwuręcznych
i drzwiach bezpieczeństwa

• urządzenie bazowe DIN EN 574 typ III C, IEC 204-1 i EN 954-1
• kategoria stopu 0 według EN 60204-1
• zastoswanie do kategorii 4 według EN 954-1
• urządzenie kategorii: 4 według EN 954-1
• sterowanie dwukanałowe, 1 styk zwierny i 1 rozwierny na kanał
• badanie ciągłości połączeń
• nadzór czasu synchronizacji
• 2 tory aktywujące, 1 tory sygnalizacyjne

karta katalogowa
Formularz zamówienia

sklep.mikrobest.pl

_______________________

_______________________


Mikrobest