ul. Grochowska 26
60-277 Poznań
telefon (61) 8674195, 8620008
fax (61) 8675928
www.mikrobest.pl
info@mikrobest.pl
Główna  mierniki i liczniki cyfrowe 
Porcjowanie
<<< 1 2 3 4 5 >>>
DMK 0...
JEDNOFAZOWE URZĄDZENIA POMIAROWE
W WYKONANIU DO MONTAŻY TABLICOWEGO (96x48mm)


karta katalogowa

LOVATO Electric powiększa ofertę cyfrowych urządzeń pomiarowych o nowe mierniki
DMK0 i DMK0…R1 wykonane w wersji do montażu tablicowego 96x48mm.

Urządzenia te znaleźć mogą zastosowanie w panelach dystrybucji energii, w układach
jednofazowych w przemyśle
lub serwisie, wszędzie tam gdzie wymagany jest
monitoring wartości elektrycznych.


Dostępne są w różnych wykonaniach:

  - Woltomierz
  - Amperomierz
  - Woltomierz lub amperomierz – użytkownik może wybrać funkcjonalność
urządzenia poprzez właściwe podłączenie i zastosowanie odpowiedniej płytki opisowej,
dostarczanej w komplecie

  - Miernik częstotliwości
  - Miernik cos fi

Do dyspozycji klienta są dwie wersje:

  - DMK0… wersja podstawowa urządzenia dla wybranych pomiarów elektrycznych
  - DMK0…R1 poza pomiarami, posiadają jedno programowalne wyjście przekaźnikowe
z jednym zestykiem przełącznym do sygnalizacji lub ochrony w przypadku sytuacji
alarmowych np. wyłączenie układu w przypadku przekroczenia limitów napięcia.


Charakterystyka ogólna
  - Zasilanie 220...240VAC
  - Częstotliwość pracy 50/60Hz
  - Dokładność pomiaru napięcia: Klasa 0,5 (+ 0,25% pełnej skali + 1 cyfra)
  - Dokładność pomiaru prądu: Klasa 0,5 (+ 0,5% pełnej skali + 1 cyfra)
  - Pomiar wartości TRMS
  - Zakres pomiaru napięcia: 15...660VAC
  - Zakres pomiaru prądu: 0,05...5,75A
  - Wyświetlacz LED: 4 segmentowy
  - Obudowa 96x48mm.

Dodatkowe cechy modeli DMK0...R1
  - Programowalne wyjście przekaźnikowe
  - Wskaźnik LED zadziałania przekaźnika
  - Programowalne progi zadziałania
  - Programowalne opóźnienie zadziałania dla każdego progu
  - Programowalna funkcja pozwalająca na szybsze zadziałanie
  - Wybieralna metoda kasowania po zadziałaniu: ręczna lub automatyczna
  - Automatyczne kasowanie z programowalnym opóźnieniem
  - Funkcja pamięci z opcją zapamiętania położenia przekaźnika przy
     zaniku zasilania i kasowania po powrocie zasilania

  - Opcja wyboru stanu przekaźnika podczas normalnej pracy,
     wymuszone zadziałanie „bezpieczny w razie uszkodzenia”

Urządzenia pomiarowe w układach jednofazowych
DMK 00 - Jednofazowy woltomierz
DMK 01 - Jednofazowy amperomierz
DMK 02 - Jednofazowy woltomierz lub amperomierz
DMK 03 - Miernik częstotliwości
DMK 04 - Miernik cos fi.

Urządzenia pomiarowe w układach jednofazowych
z programowalnym wyjściem przekaźnikowym

DMK 00 R1 - Jednofazowy woltomierz
DMK 01 R1 - Jednofazowy amperomierz
DMK 03 R1 - Miernik częstotliwości
DMK 04 R1 - Miernik cos fi.

DMK 1...
TRÓJFAZOWE URZĄDZENIA POMIAROWE W WYKONANIU
DO MONTAŻU TABLICOWEGO (96x48mm)


karta katalogowa

LOVATO Electric powiększa ofertę cyfrowych urządzeń pomiarowych o nowe mierniki
DMK1..., DMK1…R1 i DMK16 wykonane w wersji do montażu tablicowego 96x48mm.
Urządzenia te znaleźć mogą zastosowanie w panelach dystrybucji energii, w układach trójfazowych, w przemyśle lub serwisie, wszędzie tam gdzie wymagany
jest monitoring wartości elektrycznych.

Dostępne są w różnych wykonaniach:
  - Woltomierz
  - Amperomierz
  - Woltomierz, amperomierz i watomierz
  - Miernik częstotliwości
  - Miernik cos fi.

Do dyspozycji klienta są dwie wersje:
  - DMK1… wersja podstawowa urządzenia dla wybranych pomiarów elektrycznych
  - DMK1…R1 - DMK16 poza pomiarami, posiadają jedno programowalne wyjście
przekaźnikowe z jednym zestykiem przełącznym do sygnalizacji lub ochrony
w przypadku sytuacji alarmowych np. wyłączenie układu w przypadku
przekroczenia limitów napięcia.

Charakterystyka ogólna
  - Zasilanie 220... 240VAC
  - Częstotliwość pracy 50/60Hz
  - Dokładność pomiaru napięcia: Klasa 0.5 (+ 0.25% pełnej skali + 1 cyfra)
  - Dokładność pomiaru prądu: Klasa 0.5 (+ 0.5% pełnej skali + 1 cyfra)
  - Dokładność pomiaru energii czynnej (tylko DMK16):
     Klasa 2 (IEC/EN 62053-21 i IEC/EN 62053-23).
  - Pomiar wartości TRMS
  - Zakres pomiaru napięcia:
  - 35... 660VAC dla DMK10... i DMK11...
  - 15... 660VAC dla DMK15... i DMK16
  - Zakres pomiaru prądu: 0.05...5.75A
  - Wyświetlacz LED: 4 segmentowy
  - Obudowa 96x48mm.

Dodatkowe cechy modeli DMK1...R1 i DMK16
  - Programowalne wyjście przekaźnikowe
  - Wskaźnik LED zadziałania przekaźnika
  - Programowalne progi zadziałania
  - Programowalne opóźnienie zadziałania dla każdego progu
  - Programowalna funkcja pozwalająca na szybsze zadziałanie
  - Wybieralna metoda kasowania po zadziałaniu: ręczna lub automatyczna
  - Automatyczne kasowanie z programowalnym opóźnieniem
  - Funkcja pamięci z opcją zapamiętania położenia przekaźnika przy zaniku
     zasilania i kasowania po powrocie zasilania
  - Opcja wyboru stanu przekaźnika podczas normalnej pracy, wymuszone
     zadziałanie „bezpieczny w razie uszkodzenia”

Urządzenia pomiarowe w układach trójfazowych
DMK 10 - Woltomierz
DMK 11 - Amperomierz
DMK 15 - Łączony woltomierz, amperomierz i watomierz

Urządzenia pomiarowe w układach trójfazowych
z programowalnym wyjściem przekaźnikowym

DMK 10 R1 - Woltomierz
DMK 11 R1 - Amperomierz
DMK 15 R1 - Łączony woltomierz, amperomierz i watomierz
DMK 16 - Multimeter (72 pomiary)


Formularz zamówienia

sklep.mikrobest.pl

_______________________

_______________________


Mikrobest