ul. Grochowska 26
60-277 Poznań
telefon (61) 8674195, 8620008
fax (61) 8675928
www.mikrobest.pl
info@mikrobest.pl
Główna  mierniki i liczniki cyfrowe 
Porcjowanie
<<< 1 2 3 4 5 >>>
DMG 700/800
MIERNIKI TABLICOWE Z WYŚWIETLACZEM LCD

karta katalogowa

Rodzina urządzeń pomiarowych produkcji LOVATO Electric jest konsekwentnie poszerzana, czego przykładem są nowe mierniki do montażu tablicowego z wyświetlaczem graficznym LCD.
Cyfrowe mierniki DMG 700 i DMG 800 są przystosowane do pomiarów z wysoką dokładnością i wyświetlania ich na dużym wyświetlaczu LCD. Pozwala to na dokładną kontrolę systemów dystrybucji energii. Mierniki zostały wykonane w obudowie tablicowej, 96x96mm, i posiadają możliwość podłączenia 4 modułów rozszerzeń które umożliwiają zastosowanie w wielu aplikacjach. Głównymi zaletami tych urządzeń są: szeroki zakres napięć zasilania, wysoka dokładność pomiarów, możliwość rozbudowy i graficzny interaktywny wyświetlacz LCD. Dostępne są następujące modele:
- DMG 700 – wersja podstawowa
- DMG 800 – wersja z analizą harmonicznych

Lista mierzonych parametrów elektrycznych i funkcje związane z pomiarami:
- Napięcie: wartości fazowe, międzyfazowe i układu 
- Prąd: wartości fazowe (wyliczony prąd w przewodzie neutralnym) 
- Moc: wartości mocy pozornej, czynnej i biernej (fazowe i całkowite) 
- Współczynnik mocy: wartości fazowe i całkowity 
- Wartość częstotliwości mierzonego napięcia 
- Funkcja HIGH/LOW: zapamiętywanie wartości minimalnej i maksymalnej pomiarów chwilowych napięcia, prądu, współczynnika mocy i częstotliwości 
- Funkcja uśredniania 
- Funkcja maksymalnego zapotrzebowania mocy i prądu 
- Asymetria prądu i napięcia 
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) napięcia i prądu 
- Analiza harmonicznych napięcia i prądu do 31 w kolejności (tylko DMG800) 
- Liczniki energii czynnej, biernej i pozornej (częściowe i całkowite, programowalne funkcją taryf) 
- Licznik godzin (częściowy i całkowity, programowalny) 
- Licznik impulsów do użytku ogólnego: zliczanie zużycia wody, gazu itp. (tylko z modułem rozszerzeń)


Charakterystyka ogólna:
- Zakres zasilania pomocniczego: 90-484VAC / 93.5-300VDC dla DMG 700 i DMG 800; 9-70VDC dla DMK 800 D048
- Zakres pomiaru napięcia: 10-830VAC (międzyfazowe); 5-480VAC (fazowe)  
- Możliwość zastosowania w układach średniego i wysokiego napięcia, przy użyciu przekładników napięciowych 
- Znamionowy prąd wejściowy: 5A dla DMG 700; 5A lub 1A dla DMG 800... przy zastosowaniu przekładnika prądowego pomiar do 10 000A 
- Zakres mierzonej częstotliwości: 45-66Hz 
- Metoda pomiaru napięcia i prądu: TRMS 
- Dokładność dla DMG 700: 
- Napięcie: ±0.5% (50-830VAC) 
- Prąd: ±0.5% (0.1-1.1 In) 
- Moc: ±1% pełnej skali
- Częstotliwość: 0.05% 
- Energia czynna: Klasa 1 

Dokładność dla DMG 800...: wg EN50470-3 (MID Klasa B)
- Napięcie: ±0.2% (50-830VAC) 
- Prąd: ±0.2% (0.1-1.1 In) 
- Moc: ±0.5% pełnej skali 
- Współczynnik mocy: ±0.5% 
- Częstotliwość: 0.05% 
- Energia czynna: Klasa 0.5S (IEC/EN 62053-22) 
- Energia bierna: Klasa 2 (IEC/EN 62053-23) 
- Pamięć trwała do zapisu zdarzeń

- Protokoły komunikacyjne Modbus®-RTU i ASCII (tylko z modułami rozszerzeń) 
- Programowanie i zdalna kontrola przy użyciu oprogramowania (tylko z modułami rozszerzeń) 
- 5 językowe menu: włoski, angielski, francuski, hiszpański i portugalski (w opracowaniu wersja polskojęzyczna)DMG
MODUŁOWE MIERNIKI Z WYŚWIETLACZEM LCD

karta katalogowa

Rodzina urządzeń pomiarowych produkcji LOVATO Electric jest konsekwentnie poszerzana,
czego przykładem są nowe mierniki modułowe DMG 200, DMG 210 i DMG 300 z
wyświetlaczem LCD. Duży podświetlany graficzny wyświetlacz LCD jest odpowiedni
do bardzo dokładnej wizualizacji pomiarów elektrycznych systemu i intuicyjnego
poruszania się po menu. Bardzo dokładne pomiary i kompaktowa obudowa sprawiają,
iż jest to urządzenie do zastosowania, praktycznie, w każdym typie aplikacji. 
W ofercie znajdują się następujące modele: 
- DMG 200, wersja podstawowa, LCD - 128x80 pikseli
- DMG 210, wersja z wbudowanym portem RS485 
- DMG 300, wersja do rozbudowy 3 dodatkowymi modułami z serii EXM.

Główne pomiary:
  Napięcie: fazowe, międzyfazowe i układu
  Prąd: fazowe (wyliczony prąd w przewodzie neutralnym)
  Moc: pozorna, czynna I bierna, wartości fazowe i całkowite 
  Współczynnik mocy: wartość fazowa i całkowita
  Częstotliwość mierzonego napięcia
  Funkcja pomiarów HIGH/LOW: pomiary chwilowe i zapamiętywanie wartości minimalnych
  i maksymalnych następujących pomiarów: napięcia, prądu, mocy, współczynnika mocy i
  częstotliwości
  Funkcja uśredniania
  Wartości maksymalnego zapotrzebowania mocy i prądu
  Asymetria prądów i napięć
  Pomiar harmonicznych (THD) napięć i prądów
  Analiza harmonicznych napięć i prądów do 31° (tylko w DMG 300)
  Mierniki energii czynnej, biernej, pozornej, pomiar wartości częściowych i całkowitych  
  (programowalna funkcja taryfy – tylko w DMG 300)
  Licznik godzin pracy (częściowy lub całkowity), programowalny
  Licznik impulsowy, do użytku ogólnego np. do poboru wody, gazu itp.
  (tylko DMG 300 z modułem rozszerzeń).

Charakterystyka ogólna:
  Zakres napięcia zasilania: 85-264VAC / 93.5-300VDC
  Zakres pomiaru napięcia: 10-830VAC międzyfazowe, 5-480VAC fazowe
  Zastosowanie w układach średniego i wysokiego napięcia, przez przekładniki napięciowe
  Wejście prądowe: 5A w DMG 200 i DMG 210; 5A lub 1A w DMG 300 
  Zakres pomiaru prądu przez przekłądnik do 10.000A
  Zakres pomiaru częstotliwośći: 45-65Hz
  Pomiar napięcia i prądu metodą RMS 
  Dokładność pomiaru dla DMG 200 i DMG 210:
  Napięcie: ±0.5% (50-830VAC)
  Prąd: ±0.5% (0.1-1.1 In)
  Moc: ±1% pełnej skali
  Częstotliwość: 0.05%
  Energia czynna: Klasa 1
  Dokładność pomiaru dla DMG 300 wg EN 50470-3 (MID Klasa B):
          - Napięcie: ±0.2% (50-830VAC)
          - Prąd: ±0.2% (0.1-1.1 In)
          - Moc: ±0.5% pełnej skali
          - Współczynnik mocy: ±0.5%
          - Częstotliwość: 0.05%
          - Energia czynna: Klasa 0.5S (IEC/EN 62053-22)
          - Energia bierna: Klasa 2 (IEC/EN 62053-23)
  Pamięć nietrwała
  Protokoły komunikacyjne Modbus®-RTU i ASCII dla DMG 210 i DMG 300 
  Zdalne programowanie i kontrola dla DMG 210 i DMG 300 
  Teksty w 5 językach: włoski, angielski, francuski, hiszpański i portugalski
  Obudowa modułowa wg DIN 43880 (4 moduły).Formularz zamówienia

sklep.mikrobest.pl

_______________________

_______________________


Mikrobest