ul. Grochowska 26
60-277 Poznań
telefon (61) 8674195, 8620008
fax (61) 8675928
www.mikrobest.pl
info@mikrobest.pl
Główna  zasilacze Idec 
IDEC

Zasilacze impulsowe

Zasilacze impulsowe służą do zasilania urządzeń elektrycznych napięciem stałym. Zapewniając stabilne napięcie wyjściowe i separację galwaniczną umożliwiają poprawną pracę tych urządzeń przy zmiennych parametrach napięcia wejściowego (zwykle sieci). Dostępne są w obudowach przeznaczonych do bezpośredniego montażu na szynie DIN oraz w obudowach przeznaczonych do zabudowy. Zasilacze impulsowe w odróżnieniu od zasilaczy liniowych mają małe wymiary dzięki zastosowaniu wysokiej częstotliwości w procesie przetwarzania.

pobierz katalogFormularz zamówienia

sklep.mikrobest.pl

_______________________

_______________________


Mikrobest