ul. Grochowska 26
60-277 Poznań
telefon (61) 8674195, 8620008
fax (61) 8675928
www.mikrobest.pl
info@mikrobest.pl
Główna  czujniki poziomu cieczy poradnik 
Poradnik stosowania czujników CPW i wskaźników WP

Sterowanie opróżnianiem zbiornika

          Czujnik poziomu cieczy typu CPW
          Max 3 elektrody konduktometryczne typu EL, CZP lub SK-35T
          Pobierz plik

Sterowanie napełnianiem zbiornika
          Czujnik poziomu cieczy typu CPW
          Max 3 elektrody konduktometryczne typu EL, CZP lub SK-35T
          Pobierz plik

Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem
          Czujnik poziomu cieczy typu CPW
          Max 2 elektrody konduktometryczne typu EL, CZP lub SK-35T
          Pobierz plik

Zabezpieczenie zbiornika przed przelaniem
          Czujnik poziomu cieczy typu CPW
          Max 2 elektrody konduktometryczne typu EL, CZP lub SK-35T
          Pobierz plik

Wskazywanie dwóch poziomów cieczy
          Wskaźnik poziomu cieczy WP-2C, WP-2M, WP-3M
          Max 3 elektrody konduktometryczne typu EL, CZP lub SK-35T
          Pobierz plik

Wskazywanie pięciu poziomów cieczy
          Wskaźnik poziomu cieczy WP-1.4, WP-1.5M
          Max 6 elektrod konduktometrycznych typu EL, CZP lub SK-35T
          Pobierz plik
Formularz zamówienia

sklep.mikrobest.pl

_______________________

_______________________


Mikrobest