ul. Grochowska 26
60-277 Poznań
telefon (61) 8674195, 8620008
fax (61) 8675928
www.mikrobest.pl
info@mikrobest.pl
Główna  regulatory temperatury 
ENDA
Regulatory temperatury ENDA ETC

Wymiary:
 ETC4420: 48x48x87mm,
 ETC7420: 72x72x97mm,
 ETC8420: 48x96x87mm,
 ETC9420: 96x96x50mm,
 Możliwośćkonfguracji wejścia (Pt100, termopary typu J, K, T, S, R).
 Rodzaj regulacji - ON/OFF lub PID.
 Regulowany zakres proporcjonalności.
 Funkcja Self tuning dla automatycznego wyliczenia optymalnych parametrów regulacji.
 Jednoczesne wyświetlanie wartości mierzonej i zadanej.
 3 stopnie ochrony dostępu do parametrów: modyfkacja, podgląd, brak dostępu.
 Ustawiany w menu rodzaj wyjścia:
 SSR lub Przekaźnik.
 Wyjście alarmowe ustawiane programowo.
 Stopieńochrony IP65.

cennik wyrobów ENDA

karta katalogowa
Elko Ep

Termostat prosty - 1-modułowy
TER-3


prosty termostat dla nadzorowania i regulacji temperatury w zakresie -30 .. +70 C w trzech zakresach, dający się zastosować w , systemach ogrzewania i chlodzenia, czieczy, obiektów, silników, urządzeń,przestrzeni otwartych, itp., wybór ze zewnętrznych sond temperatury z podwójną izolacją w standardowych długościach 3, 6 a 12 m...., czujnik można zainstalować prosto na zestaw zaciskowy dla nadzorowania temperatury w skrzynce rozdielczej lub w pobliżu,
możliwość nastawienia funkcji "ogrzewania" / "chłodzenia", zasilanie AC 24 - 230 V / DC 24 V,
nastawialna histereza łączenia, sygnalizacja wyjścia LED.

pobierz plik

Termostat podwójny - 3-modułowy
TER-4


termostat podwójny dla nadzorowania i regulacji temperatury w szerokim zakresie -40 .. +110 C,
czujnik oddzielony galwanicznie, zastosowalny dla nadzorowania temperatury np. w skrzynkach rozdielczych, systemach ogrzewania i chlodzenia, czieczy, obiektów, silników, urządzeń,przestrzeni otwartych, itp.., wybór z zewnętrznych czujników temperatury z podwójną izolacją w standardowych długościach 3, 6 i 12 m, możliwość nastawienia funkcji "ogrzewania" / "chłodzenia", zasilanie AC 230 V lub AC/DC 24 V, galwanicznie oddzilelone nastawialna histereza łączenia, zestyk zewnętrzny 1x przełączny 16 A / 250 V AC1 dla każdego kanału, stan wyjścia sygnalizuje czerwona LED, stan uszkodzenia czujnika samodzielna żółta LED.

pobierz plik


Termostat cyfrowy - 3-modułowy
TER-9


kompleksowa kontrola ogrzewania w domach, ogrzewanie wody w bojlerach...., 2 termostaty w jednym, 2 wejścia dla temperatury, 2 wyjścia z potencjałem bezzestykowym, maksymalnie uniwersalny i zmienny termostat zawierający wszystkie najbardziej popularne funkcje termostatu
funkcje termostatu: - dla niezależne termostaty, -1x zależny (jako TER-4), dyferencyjny, podwójny poziom, funkcja nadzorowania krótkich spięć lub rozłączenia czujnika, program ustawienia funkcji wyjściowych, kalibracja czujników zgodnie referencjami temperatury( offset)
pamięć dla najczęściej używanych temperatur, dobrze zorganizowany wyświetlacz pokazujący ustawienia i mierzone dane, wyświetlacz LCD, zasilanie AC 230 V lub AC/DC 24 V galwanicznie oddzielone, zestyk wyjściowy 1x przełączny 16A/250VAC 1 dla każdego wyjścia, 2-modułowy, montowany do szyny DIN

pobierz plik


Termostat dla kontroli temperatury silnika - 1-modułowy
TER-7


kontrola temperatury oparta na PTC, ustalone poziomy włączania oparte na ostrych zmianach oporności czujnika PTC, funkcja MEMORY ręcznie resetowana, przycisk reset na panelu przednim, możliwość zdalnego resetowania, nadzorowanie zwarć i rozłączenia czujnika,
zasilanie AC 230 V lub AC/DC 24 - 240 V, styki wyjściowe 1x 16 A / 250 V AC1, sygnalizacja awarii LED-em, 1-modułowy, montowany do szyny DIN
pobierz plik


Akcesoria dla TER - Czujniki temperatur

pobierz plik


Thermo
Thermo - analogowy
     Pokojowy i podłogowy termostat

Thermo - cyfrowy
     Cyfrowy termostat z funkcją tygodniowego

     przełączania czasu

pobierz plik
Formularz zamówienia

sklep.mikrobest.pl

_______________________

_______________________


Mikrobest