ul. Grochowska 26
60-277 Poznań
telefon (61) 8674195, 8620008
fax (61) 8675928
www.mikrobest.pl
info@mikrobest.pl
Główna  bezpieczniki zaniku fazy 
Porcjowanie
1 2 3 >>>
BZF - 3k
Służy do ochrony urządzeń elektrycznych zasilanych trójfazowo. Współpracując ze stycznikiem załączającym zasilanie powoduje przerwanie obwodu podtrzymania stycznika, w przypadku zaniku jednego z napięć fazowych zasilania lub zmniejszenia napięcia poniżej 180 V. Po powrocie napięcia zasilania do normy, stan styków wyjściowych wraca do stanu wyjściowego (zezwalającego na powtórne załączenie stycznika). Montaż na gniazdo 11-stykowe.

instrukcja obsługi
karta katalogowa


BZF - 4k
Służy do ochrony urządzeń elektrycznych zasilanych trójfazowo. Współpracując ze stycznikiem załączającym zasilanie powoduje przerwanie obwodu podtrzymania stycznika, w przypadku zaniku jednego z napięć fazowych zasilania lub zmniejszenia napięcia poniżej 180 V. Po powrocie napięcia zasilania do normy, stan styków wyjściowych wraca do stanu wyjściowego (zezwalającego na powtórne załączenie stycznika). Montaż na szynę 35mm.

instrukcja obsługi
karta katalogowa


Formularz zamówienia

sklep.mikrobest.pl

_______________________

_______________________


Mikrobest